Harjoitus: Roolikompassi

Olemme kehittäneet Nuorten Ääni -toimituksen tarpeisiin Roolikompassi-ryhmärooliharjoituksen, jonka teemme aina kausittaisissa ryhmäytymispäivissä. Nuorten arvion mukaan “kaikissa ryhmissä” pitäisi käyttää tätä, joten jaamme idean myös teille!

Harjoituksen tarkoituksena on tunnistaa, jakaa ja muovata rooleja toimitusryhmässä. Tavoitteena on osoittaa, että vaikka tietyt roolit usein lankeavat meille kuin itsestään, demokraattisessa ryhmässä rooleista kuuluu sopia yhdessä. Ryhmäroolit eivät ole osa persoonaamme vaan osa ryhmän työnjakoa.

Harjoituksessa jokainen pääsee määrittelemään oman roolinsa itse – yhdessä muiden kanssa.

VAIHE 1: Ryhmän tärkeiden roolien valitseminen
Nuorten ryhmä on aiemmin valinnut laajasta mahdollisten ryhmäroolien valikoimasta joukon sellaisia, joita he pitävät ryhmän onnistumisen kannalta tärkeinä. Osa rooleista liittyy ryhmän perustehtävään eli asiatavoitteeseen (kuvassa oranssit) ja osa ryhmän kiinteyteen eli tunnetavoitteeseen (vihreät). Rooleista on tehty pienet käyntikortin kokoiset laput, joissa selostetaan roolin määritelmä ja merkitys. Lisäksi jokaisesta roolista on tehty A4-kokoinen kyltti.

Nuorten Ääni -toimituksen valitsemat roolit vuonna 2019 ovat: johtaja, organisoija, ahkeroija, ideoija, kriitikko, provokaattori, huolehtija-ylläpitäjä, rohkaisija-mukaanvetäjä ja innostaja.

VAIHE 2: Rooleihin tutustuminen ja työnjaon harjoittelu

  1. Aluksi jakaudutaan pienryhmiin ajatusleikkiä varten. Kuvitellaan, että tämä pieni joukko on koko ryhmä pienoiskoossa: heillä on sama perustehtävä ja työnjako. Jokainen pienryhmä saa roolivalikoiman pieninä kortteina.
  2. Tehtävänä on nyt jakaa nämä kortit ryhmän kesken niin, että kaikki ovat tyytyväisiä rooleihinsa. Kukin voi pohtia esimerkiksi, mikä rooli itselle tällä hetkellä sopisi, mikä kiinnostaisi ja mitä haluaisi oppia. Joistain rooleista joudutaan ehkä neuvottelemaan. Tämän vaiheen tarkoitus on tutustua rooleihin ja ajatukseen niiden jakamisesta.

VAIHE 3: Minun roolini ryhmässä

  1. Ryhmän roolivalikoima on asetettu esille suurilla lapuilla ympyrän muotoon lattialle. Keräännytään rinkiin sen ympärille. Jokainen asettaa oman merkkinsä (esimerkiksi nimilapun) siihen kohtaan ympyrää, josta tällä hetkellä löytää oman roolinsa ryhmässä. Jos oma rooli on vielä epäselvä, merkin voi asettaa lähemmäs ympyrän keskustaa. Esimerkiksi uudelle ryhmän jäsenelle ei ole vielä kehittynyt omaa roolia.
  2. Tutkitaan rooliympyrää hetki yhdessä. Onko jossain tyhjää, entä ruuhkaa? Miten se näkyy toiminnassa tällä hetkellä?
  3. Seuraavaksi jokainen pohtii itsekseen, miten haluaisi muuttaa rooliaan. Mikä tehtävä ryhmässä minua seuraavaksi kiinnostaisi? Mitä haluaisin seuraavaksi kokeilla ja oppia? Missä minua tarvitaan?
  4. Jokainen kertoo vuorollaan, mihin ja miksi on asettanut oman merkkinsä – ja miten haluaisi kenties rooliaan muuttaa. Oman merkin voi siirtää uuteen paikkaan. Tarvittaessa pohditaan yhdessä, miten ryhmä voisi tukea roolinmuutosta.
  5. Jos jossain on vielä tyhjää, neuvotellaan, kuka haluaisi ottaa hieman tätä tehtävää hoitaakseen.

Rooliympyrästä voidaan tehdä muistiinpanoja esimerkiksi valokuvana. Tärkeintä on kuitenkin se ajatustyö, keskustelu ja ryhmän sisäinen vuorovaikutus, joka harjoituksen aikana tapahtuu.

Lopuksi on hyvä käydä fiiliskierros, jossa jokainen saa kertoa ajatuksena ja tuntemuksensa harjoituksesta.

 

 

LIITE: Roolien määritelmät

 

RYHMÄN PERUSTEHTÄVÄN SUORITTAMISTA EDISTÄVIÄ ROOLEJA

JOHTAJA
ohjaa ryhmän toimintaa ja valintoja ottamalla kantaa, asettumalla vastuurooleihin tai tekemällä näkyviä juttuja. Muistuttaa ryhmän perustehtävästä, asettaa tavoitteita, arvioi, tekee ryhmän tietoiseksi suunnasta ja edistymisestä.

ORGANISOIJA
suunnittelee ja vie tilanteita ja projekteja aktiivisesti eteenpäin. Pitää yhteyttä ja auttaa muita osallistumaan.

AHKEROIJA
osallistuu ahkerana tekijänä toimituksen projekteihin. On usein käytettävissä, kun tarvitaan apua.

IDEOIJA
tarkkailee, kuuntelee, pohtii. Tuo toimitukselle uusia ideoita ja havaintoja sekä juttuihin että muuhun tekemiseen.

KRIITIKKO
pohtii ehdotusten hyviä ja huonoja puolia sekä pakottaa ryhmän punnitsemaan huolellisesti eri vaihtoehtoja.

 

RYHMÄÄ YLLÄPITÄVIÄ JA SEN TOIMINTAA HELPOTTAVIA ROOLEJA

ROHKAISIJA-MUKAANVETÄJÄ
kannustaa, rohkaisee ja antaa tunnustusta. Auttaa muita onnistumaan tavoitteissaan ja tuomaan esille mielipiteitään. Auttaa uusia jäseniä osallistumaan ryhmän toimintaan ja juttujen tekemiseen.

HUOLEHTIJA-YLLÄPITÄJÄ
huolehtii ryhmän ja jäsenten hyvinvoinnista. Auttaa uusia jäseniä pääsemään mukaan ryhmään. Huolehtii ryhmän tunnelmasta, tilojen viihtyisyydestä ja toimivuudesta sekä yhteisten asioiden sujumisesta.

INNOSTAJA
innostuu uusista ajatuksista ja kannustaa ryhmää.

PROVOKAATTORI
haastaa toimituksen miettimään asioita uudella tavalla, tekee asiat toisin, tuo yllättäviä vaihtoehtoja, synnyttää keskustelua.